iPhone gra — Sky Force Reloaded

Polak jak chce, to potrafi. Oldschoolowy sho­oter z nie­złym ste­ro­wa­niem i wcią­ga­jący. Nie warto latać na easy — radzi sobie z tym pozio­mem trud­no­ści i Majka. Ale wyżej jest szyb­ciej i cie­ka­wiej. Poza tym po pro­stu mnó­stwo strze­la­nia i sta­rosz­kolny feeling pizga­nek z pio­no­wym scrol­lem. A must have. Za 0,79€ po pro­stu nie można nie brać. Tym bar­dziej, że cena pro­mo­cyjna zbyt długo się nie utrzyma. BTW — czy mi się wydaje, czy sce­nery stoją za Infinite Dreams? Falcona na scre­enie roz­po­znaję ale coś mi mówi, że pozo­stali kole­sie też pew­nie w nie­jed­nym demie łapy maczali. Chłopaki, może jakieś demko na iPhone? :)

Więcej o grze znaj­dzie­cie na stro­nie firmy, we wpi­sie na fir­mo­wym blogu i ze zwy­cza­jowo trzy­ma­ją­cego rękę na pul­sie (czyli na dobrych grach i nie­złych iPho­no­wych oka­zjach) ser­wisu TouchArcade.

W grę pogra­łem dopiero chwilę ale już mnie wcią­gło jak cho­lera. Jeśli masz wię­cej, niż naście lat i pamię­tasz, jak wyglą­dały porządne sho­otery — poko­chasz tę grę. No i brawa dla Falcona za muzę i dźwięki.

Wideo z roz­grywki? Ależ oczy­wi­ście — z rze­czo­nego ser­wisu TouchArcade wzięte.

, , ,

6 odpowiedzi do iPhone gra — Sky Force Reloaded

 1. PeterCub 05/03/2009 o 20:13 #

  Aaale jazda, gra­fika nawet 3D. Sterowanie jest pew­nie łatwiej­sze niż strzałkami.

 2. byte 05/03/2009 o 21:39 #

  Muzyka jest old­scho­olowa do bólu. Musi, że nasi.

 3. SpeX 05/03/2009 o 22:54 #

  Aż chyba sobie jakie­goś kla­syka ścią­gnę by pograć:D

  Pamięta ktoś coś cie­ka­wego? mi tylko po gło­wie cho­dzi Raptor?

 4. zen 06/03/2009 o 08:49 #

  He, he, to żela­zna pozy­cja z Windows Mobile. Rzeczywiście kawał dobrej roboty. Jedna z pierw­szych rze­czy, jakie instaluję

 5. Łukasz Horodecki 06/03/2009 o 23:04 #

  Argh, ale mi się zachciało postrze­lać! :) Na szczę­ście mam na takie oka­zje w zakład­kach Raiden X w wer­sji flash. Polecam!

  • CoSTa 08/03/2009 o 18:02 #

   Oooo, fak­tycz­nie fajne. I cho­lera szybkie :)

Dodaj komentarz