Menu serwera

Jamiroquai - Revolution 1993

Filename Jamiroquai-Revolution_1993.mp3
filesize 14.46 MB
Version 1
Date added 4 grudnia, 2011
Downloaded 17 times
Category Muzyka
Tags 167, 184

Utwór ze świetną sek­cją ryt­miczną i ogól­nie tym wszyst­kim, co składa się na porządny funk (chórki inc­lu­ded). Kawał solid­nego, ryt­micz­nego, budzą­cego grania.